รายละเอียดของบริการ

ภายในเว็บไซต์(ขึ้นอยู่กับข้อมูลของทาง อบต. ที่ส่งมาให้เรา) ประกอบด้วย

 1. หน้าหลัก (Home page)
 2. หน้าสารจากนายก อบต.
 3. หน้าคณะกรรมการบริหาร
 4. หน้าแสดงข่าวสารประชาสัมพันธ์หน้าแสดงกิจกรรมของ อบต.
 5. หน้าแสดงรายได้ของ อบต.
 6. หน้าแสดงวิสัยทัศน์-พันธกิจ
 7. หน้าติดต่อ อบต.
 8. หน้าแสดงประวัติความเป็นมา
 9. หน้าแสดงการบริการขั้นพื้นฐาน
 10. หน้าแสดงบทบาทหน้าที่
 11. หน้าแสดงยุทธศาสตร์การพัฒนา
 12. หน้าแสดงแผนที่ อบต. และสำนักงาน
 13. หน้าแสดงสรุปผล การจัดซื้อจัดจ้าง
 14. หน้าแสดงแผนปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง
 15. หน้าแสดงการประชุมสภา
 16. หน้าแสดงแผนการเงิน
 17. หน้าแสดงการประชุมคณะผู้บริหาร
 18. หน้าแสดงข้อจำกัดด้านข้อมูลและข้อบัญญัติ
 19. หน้าลักษณะทางภูมิศาสตร์(ในกรณีที่อยากให้เพิ่มเติม)
 20. หน้าลักษณะทางสังคม(ในกรณีที่อยากให้เพิ่มเติม)
 21. หน้าผลิตภัณฑ์ตำบล(ในกรณีที่อยากให้เพิ่มเติม)
 22. หน้าสถานที่ท่องเที่ยว(ในกรณีที่อยากให้เพิ่มเติม)

 

ระบบที่ทางเราจะติดตั้งมาให้

 1. ระบบเว็บบอร์ด

 2. ระบบสมาชิก

 3. ระบบปฏิทินงาน

 4. ระบบแสดงสถิติผู้เยี่ยมชม

 5. ระบบ Gallery
 6. ระบบดาวน์โหลดเอกสารและ อัพโหลดเอกสาร

ท่านที่ต้องการมีเว็บเพจซึ่งแยกจากเว็บไซต์ อบต. ของท่าน เรายินดีบริการทำเว็บเพจให้โดยมี อัตราค่าบริการดังนี้ 

 1. ท่านเป็นผู้ออกแบบเราเป็นผู้ทำตามแบบ อัตรา 2 หน้าแรก หน้าละ 2,000 บาท หน้าถัดไป หน้าละ 1,200 บาท โดยแต่ละหน้าสามารถเชื่อมโยงกันได้ตามที่ท่านต้องการ 
 2. เราออกแบบและทำให้ตามแบบ อัตรา 2 หน้าแรก หน้าละ 2,500 บาท หน้าถัดไป หน้าละ 1,500 บาท โดยแต่ละหน้าสามารถเชื่อมโยงกันได้ตามที่ท่านต้องการ

 

รายละเอียดข้อตกลงในการทำเว็บไซต์ อบต.

  1. หากท่านมีชื่อเว็บไซต์ (Domain name) ของท่านอยู่แล้ว เราสามารถใช้ชื่อนั้นต่อได้ โดยต้องทำเรื่องโอนย้ายมายังโฮสเรา แล้วหากท่านต้องการจะจดทะเบียนชื่อเว็บไซต์ (Domain name) ใหม่ทางเราก็ยินดีที่จะจดทะเบียนให้โดยมีรายละเอียดเอกสารที่ทาง อบต. ทำการอนุมัติ ซึ่งจะถูกส่งให้ทางอีเมล
  2. การคิดค่าบริการในการออกแบบหรือทำเว็บประเภทนี้ เราคิดในลักษณะแบบเหมารวมโดยสามารถเพิ่มความซับซ้อนของระบบ ซึ่งราคาสามารถตกลงกันตามความเหมาะสม
  3. ในกรณีขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นที่ต้องการมีเว็บไซต์ประเภทนี้ ท่านสามารถออกแบบได้เอง โดยทางเราจะอธิบายโครงสร้างง่ายๆ และสอบถามถึงหน้าตาที่จะออกมา โดยจะมีการส่งเว็บไซต์ที่เป็น Demo ให้ยืนยังก่อนจะเริ่มทำจริง
  4. องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นที่มีเว็บไซต์อยู่ในการบริหารของเรา จะมีความอิสระในการแก้ไขข้อมูล เกี่ยวกับองค์กรเหมือนกับเป็นเว็บไซต์เอกเทศ เพราะเราจะออกแบบ ทุกๆส่วนเป็นของแต่ละ องค์กรโดยฉพาะ มี password เพื่อใช้ในการแก้ไขข้อมูล มีกระดานข่าว มีหน้าร้องทุกข์ หรือหน้าสนทนา แหล่งท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น ฯลฯ
  5. องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นที่เลือกเว็บไซต์มาตรฐาน เราคิดค่าติดตั้งเว็บไซต์และฐานข้อมูล ครั้งแรกครั้งเดียว เป็นราคา 25,000 บาท(อาจจะมีเพิ่มเติมหากท่านต้องการระบบที่มีความซับซ้อนมากขึ้น) และคิดค่าสมาชิกเป็นรายปี 12,000 บาทต่อปี (เท่ากับ 1,000 บาท ต่อเดือน)
  6. ท่านที่มีเว็บอยู่ใอยู่ในการบริการของเรา ทางเราจะมีบริการช่วยเหลือ ดูแลเว็บของท่านให้ทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ ทันสมัย และสามารถติดต่อกับโลกอินเตอร์เน็ต ได้อย่างกว้างขวาง และในกรณีที่ท่านต้องการให้เราดูแลข้อมูลของท่านให้เป็นปัจจุบัน เราก็สามารถให้บริการท่านได้ในราคาที่ย่อมเยา

 

เว็บไซต์ที่เป็นเอกเทศ(เว็บเพจซึ่งแยกจากเว็บไซต์ อบต. ของท่าน) 

 1. ค่าจดทะเบียน Domain name เสียตามจริง แล้วแต่บริษัทที่ท่านต้องการใช้บริการจะเป็น ผู้คิดราคามา (ปกติราคาประมาณ 500 - 1,500 บาท) 
 2. ค่าเช่าพื้นที่สำหรับติดตั้งเว็บไซต์ เสียตามจริง ซึ่งมีราคาหลากหลายแล้วแต่ขนาดและบริษัทผู้ให้ บริการที่ท่านต้องการเลือก ทั้งนี้เราสามารถให้คำปรึกษาแก่ท่านได้ 
 3. ค่าออกแบบและค่าทำมีวิธีคิดค่าบริการแบบเดียวกับการทำเว็บเพจ
 4. เรารับประกันการทำงานของระบบ บำรุ่งรักษา และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับระบบให้เป็นเวลา 1 ปี
 5. หากท่านต้องการพัฒนา ปรับปรุงหรือ แก้ไขเพิ่มเติม เรายินดีดำเนินการให้โดยคิดราคาถูกพิเศษ